Vergoeding van het lidmaatschap

Zorgverzekering
2017

Samenstelling Bestuur

Voorzitter: Mevr. A. Pathuis-Hut   Tel. 0597-614474
Secretaris: vacant    
Penningmeester: Mevr. F. de Haas   Tel. 0597-332199
2de Penningmeester: Mevr. K. Walters   Tel. 06-42122120
Redaktie Boemerang: E-mail
 
     
Ook belangrijk om te weten
Secretariaat RPV Winschoten p.a. Willem de Zwijgerlaan 39 9665LA Oude Pekela
Lidmaatschap e.d. Rekeningnr.  NL03 INGB 0007 5419 10  
 
Lid worden van RPV Winschoten?
Print het inschrijfformulier uit en stuur het ingevuld en ondertekend naar ons op.